Archivos de la categoría ‘ACTAS’

ACTA DIV 17 JUNY 2011 (1a part)

Publicado: junio 28, 2011 en ACTAS

 • s’informa que a les 20h d’avui, qui vulgui pot anar a la Jornada de Reflexió del CASC ANTIC, on es parlarà de l’acció al Parlament i dels detinguts.

 

TEMES DEL DIA:

 • Vinculació de la nostra subcomissió en relació a:

  a) espai físic de PL. CATALUNYA

  b) el moviment

 • Mètodes de Treball de la nostra subcom. D’Autoorg.
 • Cap a on volem abocar el nostre treball
 • Motivacions: Què volem fer?

 

Ens costa arrencar i les aportacions són a mode de pluja d’idees, i diferents reflexions/aportacions:

 

 • … podem ésser útils en les assemblees llençant qüestions (què és democràcia…?)
 • generar cooperatives, donar continguts a grups
 • abocàvem el treball a la plaça per observacions concretes de qüestionsorgides a la plaça
 • actualment hi ha un conflicte a la plaça i autoorg. No està “intervenint” en la reflexió del què passa
 • CRÍTICA: Hem contraposat el nostre ritme (elaboració dels nostres treballs propis com a subcomissió) al ritme de la Plaça i al que hi succeeix i a les seves assemblees.
 • El MAPA DE RECURSOS (MR) facilitarà canals dels qui ja estan treballant; nosaltres no serem qui farem el debat (aquesta idea queda tal qual recollida però no molt clara)
 • Aportacions a fets que estan passant
 • Fer la crítica constant (el moviment és heterogeni i la nostra continuïtat en el moviment pot ésser anar-ne fent la crítica), p.e:

  a) sentiment de conflicte i contraposició dins del mateix moviment

  b) autoorg ha/pot de mediar en la ressolució de conflictes, mitjançant les normes establertes i assumides de respecte, horitzontalitat, compromís…

  c) CONTRA RÈPLICA / REFLEXIÓ:si no m’agrada que em diguin el que he de fer, tampoc puc dir/imposar el que jo penso.

 • Ens interessa continuar dins del moviment o fer un col·lectiu propi d’autoorg?
 • METODOLOGIA: Per a criticar determinats funcionaments, proposar millores
 • REFLEXIÓ: Què sóm i a on anem?
 • Espontani: ens demanen pq no parlem dels detinguts ni de la mani del 19; CONFLICTE METODOLÒGIC: Hem fet una assamblea interna de la subcomissió a la plaça i això ha provocat la vinguda de gent interessada a saber i a intervenir sobre el què estàvem parlant; volien respostes sobre el tema dels detinguts, sobre l’anàlisi del què va passar al Parlament i sobre la convocatòria del 19; se’ns qüestiona que estiguem debatint què sóm i a on anem quan hi ha d’altres temes “més importants a tractar” CONTRARÈPLICA /ACLARIMENT:(s’intenta explicar que és una reunió interna i que ja estava programada abans que passessin totes aquestes coses)

REPRENEM ASSEMBLEA:

 • On és el límit del que és o no el moviment?
 • Autoorganització DE QUÈ? I de què depenem?
 • Cómo llevar las luchas, cómo se enfocarán, crear un míni protocolo que fueran decisiones asamblearia i que se respeten.
 • REFLEXIÓ: Cada cop hi ha més heterogeneïtat.
 • Plantejament d’AUTOORG com a:

  a) subcomi vers la Plaça

  b) forma de lluita/incidència sobre (capital, solidaritat, calendari, temàrica…)

  REFLEXIÓ SOBRE AQUEST PUNT: Les urgències de la Plaça (del moviment, de la resta de comissions…), no ens han permès desenvolupar treballs concrets en la segona línia (b)

 • PROPOSTA DE DEBAT

  Plantejar-nos el nostre treball:

  · assemblearisme, presa de decisions…

  · lluites, enllaç i creacions de cooperatives…

  · com portem el nostre treball propi a nivell de subcomi, en quin punt ens trobem

  RESPOSTA:

  – centrarnos en el COM, aprenent de la plaça i del moviment

  – enriquir-nos: hi ha moltes sessions on estem perduts i sense sortida, és molt important que ens enfoquem i redireccionem

  – REFLEXIÓ: la participació és variable, de la mateixa manera que els interessos i les direccions

  – es demana propostes concretes i idees concretes sobre (CAP A ON ANEM, QUÈ VOLEM FER a nivell de subcomissió).

 

A partir d’aquí les aportacions, més que propostes sorgeixen a tall de reflexions(bé majoritàriament ha estat així però en aquest punt més):

 

 • tenim il·lusió per a canviar coses però ens anem per les branques
 • als barris ja han començat a organitzar-se en objectius més concrets
 • (aportació externa, persona aliena a la subcomi): treu el tema dels mínims; sense objectius concrets ens perdem i difonem
 • REFLEXIÓ: “no dir a ningú el què ha de fer”, però si sóm tant heterogenis, com acordarem normes consensuades entre diferents col·lectius? Permetrem que s’adhereixin al moviment col·lectius excloents (o persones)? p.e. Quina legitimitat podria tenir “machistas indignados”? Com ho regularíem? Somos todo y no somos nada?

 

PROPOSTA CLARA:

 

 • Organitzadors professionals amb:

  – consignes

  – informació

  – acords que s’ha establert

  – punts de referència

  per tal de millorar l’organització

 • que aglutinin quines propostes s’han decidit?
 • Que s’enviïn a tot arreu, amb un projecte clar; per tal de rebre recolzament
 • el principal motiu que ens uneix: origen comú del nostre malestar (la mala gestió i que no es pensa en el poble per a dur a terme aquesta gestió; ens queixem de la crisi, doncs treballem el tema: PROPOSAR ALTERNATIVES fer un PROJECTE D’UN NOU SISTEMA.

ESQUEMA RESUM DEL QUÈ QUEDA D’ACTA

 

 • METODOLOGIA: replantejar.nos fer reunions internes en espais externs
 • acampadabcn se está desmoronando com punto informatico referente; la info no arriba
 • mecanismes: les propostes han de ser clares i sintètiques
 • aclariments: fer reunions temàtiques a partir de tenir un temps per a reflexionar
 • PREGUNTES:

  a)com ens posicionem ver a la plaça?

  b)després del 19J decidir vers a què ens posicionem

 

c)Diferències entre l’acampada i el moviment (reflexionar què és cada cosa)

 

INFORMACIÓ SOBRE: (pupurri d’informacions i propostes en relació a la continuïtat)

 • sinèrgia està reorganitzant la plaça
 • com convertir la plaça en una àgora diürna tenint en compte els conflictes existents
 • MALGRAT TOT, MILLORA CADA NIT, L’AMBIENT S’ESTÀ CALMANT
 • el grup de seguretat “se dan palos en última instáncia”
 • les comissions que han marxat, on són?
 • 18J movilització mataró la marxa de la sal
 • fer cimeres a pl cat per parlar i coordinar-nos, pq hem marxat de la plaça (les comissions)
 • PROPOSTA: necessitat de coordinació de les cimeres; s’estan fent moltes accions als ajuntaments
 • COORDINACIÓ com a eix fonamental, principal necessitat:

  enviar la proposta de coordinació a barris i assemblees

  saber què està passant

  dates concretes de reunió, representants que informin als grups respecte diferents temes interès comú

 • analitzar si seguim treballant amb el que hi ha actualment a la plaça (sinèrgia, acampada)
 • subcomissió com a grup de treball; el problema és cap a qui?
 • Mantenir el concepte de moguda moviment (si algú recorda aquest punt… no sé en relació a què ho vaig apuntar)
 • canals interns de comunicació DETECCIÓ DE QUÈ ESTÀ PASSANT
 • PROBLEMÀTICA DE LA PLAÇA, anàlisi: enfrontament vs poder; metodologia: apropar-se, parlar
 • com coordinem: lluites, barris (no hem seguit el procés de continuïtat pq hem treballat sobre la nostra proposta de continuïtat)
 • RESPOSTA: PROPOSTA COORDINACIÓ SUBCOM AUTOORG (en relació a barris, col·lectius, moviments, assemblees,comissions). Retocar la que ja tenim, difusió, portar-la a la PLENÀRIA.
 • REFLEXIÓ D’UN MEMBRE DE L’ASS. DEL CLOT vers cap a on ha d’anar dirigit o va dirigit el nostre treball: tal i com hem plantejat els nostres dubtes i reflexions ell ens diu que està clar que ens estem enfocant en la ccord del moviment més que en una relació directa amb la plaça cat (dona que no és una finalitat)
 • reflex: es generen idees i propostes molt similars aquí a les que estan passant als barris

 

hem sap greu però demà us passo la resta amb fotocòpies, em queden 5 pàgines i mitja per transcriure…

Anuncios

ACTA DE LA SUBCOMISSIÓ AUTOORGANIZACIÓ 13 JUNY 2011 (DESCARGA PDF)

Ordre del dia aprovat:

 1. Continuïtat de la subcomissió.
 2. Text d’auto-organització llegit amb el plenari.
 3. Debat sobre l’assemblearisme.
 4. Dies 14 i 15/06
 5. Proposta coordinació-extensió.
 6. Altres.

1. Es parla del mal tractament de la premsa respecte el tema de la marxa de la plaça
Catalunya de l’acampada.
Es parla de que la situació a la plaça està enquistada i que pot acabar força malament
Respecte la continuïtat de la pròpia subcomissió es fan vàries propostes:

-seguir treballant de forma desvinculada a la Plaça i a la comissió de continguts.
-seguir treballant de forma vinculada a la Plaça i a la comissió de continguts.

Respecte a aquest tema no s’arriba a un consens i es convida als participants que facin
una reflexió profunda respecte aquest tema i posar-ho en comú en la propera reunió.
Tot i així s’arriba al consens de segui treballant plegats i seguint tres possibles eixos de
treball:

-finalització del mapa de recursos
-grup de treball sobre l’assemblearisme (límits i potencialitat) i fer-ne un dossier per
poder fer arribar a tots aquells barris, pobles i col·lectius que ho desitgin. En aquest
punt també es parla d’estudiar i altres moviments assemblearis que han esdevingut en
els últims temps en la globalitat del món. Respecte a aquest tema tambés planteja
coordinar-se amb un Ateneu de la ciutat que te molta documentació al seu arxiu
històrico-social, sobre el moviment obrer a Barcelona. Es plantejar que aquesta
informació consti en el mapa de recursos que s’està elaborant. Es proposa el proper
dimecres 22 de juny a les 20h per iniciar el treball sobre el debat de
l’assemblearisme a la Rimaya.
-grups de treball sobre diferents temàtiques socials.

També es parla sobre la necessitat d’un local per la continuïtat de la subcomissió.
Respecte a aquest tema no s’arriba a una conclusió ben definida, però s’emfatitza en
la importància de l’empoderament que dona ocupar un espai públic, però contant amb
algun espai físic tancat on poder tenir documentació i material i informàtic. Aquest
espai tan podria ser algun local d’algun col·lectiu afí o ocupar-ne un altre.
2. S’explica que finalment des de la comissió de continguts es va decidir que s’exposarien
els dos textos que havien sorgit fruit del treball d’aquests dies a la plaça d’aquesta
comissió i de les seves subcomissions. Es decideix que es llegiran els dos textos per que
l’assemblea decideixi si es volen canviar a la web el manifest de mínims, per aquests
dos, ja que sembla que son més aglutinadors. Els textos eren el de “primeres mesures
per una vida digne i el proposat per la nostra subcomissió, “principis per un
començament inacabat i compromisos per eradicar el nostre malestar”. Després de ser
llegits en l’assemblea es va passar a votar i es va aprovar que aquests textos
substituirien a la web el manifest de mínims.
3. Es parla sobre la jornada que vam viure el passat diumenge, realizant un debat sobre
l’assemblearisme. Es valora molt positivament, no tan sols pel seu contingut, sino pel
fet que va ser una trobada més informar que va facilitar la possibilitat de coneixe’ns
millor. També es parla de que durant aquesta jornada es va treballar el text de la
proposta auto-organitzativa que proposa la nostra subcomissió per vehicular i
coordinar totes les assemblees de barri . Es fan algunes esmenes i es pretén fer una
proposta formal a la resta de comissions per tal de fer-la arribar als barris. Però en
aquest punt, no s’arriba a un consens, ja que es diu que no hem de tenir pressa i que
aquest text s’ha de treballar de forma col·lectiva entre tots i no caure en els mateixos
errors per fer les coses amb presa i urgència. A partir d’aquest punt s’estableix un
debat autocrític sobre el funcionament de la pròpia subcomissió, al qual no s’arribaria
a un consens clar. Entre d’altres coses es planteja que estem cometent els mateixos
errors que hem criticat a l’assemblea general de Plaça Catalunya. També es planteja
certa discòrdia entre la definició de subcomissió i grup d’afinitat.
Degut a que en l’Assemblea d’avui no s’han arribat a consensos sobre temes importants
respecte al futur de la subcomissió i el seu funcionament intern es proposa que cadascuna de
nosaltres faci una reflexió profunda sobre els següents temes:

-vinculació de la subcomissió amb l’acampada i la comissió de contiguts.
-vinculació de la subcomissió amb el moviment
-mètodes de treball de la pròpia subcomissió.
-on volem abocar el treball que es realitzi a partir d’ara.

Propera assemblea divendres 17 de juny a les 18h a les escales de pl. Catalunya davant de la
telefònica


Doncs erem poquetes, unes 10, i a més a més a les 19:oo començaven la plenària de continguts i la reunió del grup de treball del 14 i 15, així que l’assemblea va ser breu. Sols dos punts: Mapa de recursos i Continuïtat de la subcomissió d’Autoorganització.

1- Mapa de recursos: Vam decidir crear un apartat al blog dedicat al Mapa de recursos. constarà de la presentació, la taula excel, i el formulari per introduir noves dades (quan estigui enllestit, de moment les noves dades s’enviaran al mail d’autoorganització)

Totes les dades seran públiques, per tant, es té que especificar abans d’omplir el formulari. Als col·lectius que ja han enviat info s’els preguntarà abans de penjar la seva info, així no hi haurà cap mal entès.

2- Continuïtat de la subcomissió d’autoorganització: Es un tema molt complex, comentem les nostres impressions, i decidim primer assistir el diumenge 12 al debat “sobre límits i potencialitats de l’assemblearisme” i després acordar un dia per parlar del tema.

Així que el dia i hora de la pròxima assemblea la decidirem el dia 12.

Fins aquí l’acta,

A les 19:00 marxem algunes a la plenaria de continguts, i altres al grup de treball 14 i 15.

Les que veu anar a la plenaria podeu comentar com va anar?

Aquesta es la meva opinió personal del que vaig veure a la reunió del grup de treball del 14 i 15. Si podeu corregiu-me  o aporteu més info.

Vem anar-hi per primer cop, ja fa dies que estan treballant en el tema, han fet un text explicant que es el que ens indigna i perquè volem evitar que els parlamentaris entrin al parlament. També un text de preguntes que segurament ens poden fer familiars, companyes, premsa…i possibles respostes, es un text que està obert a noves aportacions, ens comenten que els estan a punt de penjar al seu blog.

Ens expliquen els possibles cassos que es poden donar, possibles accions a realitzar en cada cas…

I torna la polèmica: es torna a crear el debat sobre “el que es pot fer i el que no” Un sector intenta negar el debat argumentant que l’única acció valida es seure al terra en silenci, i que totes hem d’actuar de la mateixa manera, altres creuen que es poden organitzar diferents formes d’actuar i que cadascú col·labori amb la que més còmoda es senti.

Es parla de diferents propostes, accions de desobediència civil, autodefensa, simplement anar protegits per en cas de carregues que no ens facin tan de mal, pancartes protectores. El debat queda obert. La pròxima reunio es dissabte 11 a les 18:00 al carreró del Hard Rock. i el dilluns 13 a les 19:00 taller practic.

Els horaris que es comenten son:

Dia 14:

19:00 totes a la porta del parlament!! els Pobles i Barris aniran arribant en diferents columnes.

21:30 Possiblement taula rodona amb Miren, Arcadi, Salut, Educació, Economia…

Dia 15: Durant tot el dia les que no puguin aver acampat el 14 s’aniran sumant a totes les que ja estiguin a la porta del parlament.

A les 11:00 arriba La federació d’associacions de veïns de Barcelona, a les 17:00 alguns sindicats no majoritaris.

Tot l’anterior es el que hem va semblar entendre a mi, si podeu, corregiu, o aporteu més dades.

Salut!!


(erem unes 10 persones)

Punts del dia:

1. Tenderete

2. Blog

3. Textos eix temàtica

4. Mapa recursos

5. Debat assemblearisme (diumenge vinent)

6. Debat no violència exclusiva (diumenge passat)

7. Continuïtat

8. Comissió continguts d’avui

9. Debat sobre autoorganització (no dóna temps)

 

1. Tenderete. Es valora que no som moltes, i que de moment, no és molt realista destinar les nostres forces a mantenir el tenderete a diari. Es decideix que:

–  Els textos d’autoorganització es difondran des del taulell de Difusió i el d’Informació. Molaria que totes anem controlant quan s’acaben, i que els anem repostant.

– Els dissabtes sí que es farà tenderete d’autoorganització, perquè és un dia que hi passa més gent i val més la pena dedicar-hi esforços.

– Tots els textos d’autoorganització per difondre estaran al blog perquè totes siguem autònomes per imprimir-los i anar-los repostant.

 

2. Blog

– La gestió del blog s’anirà rotant: ja hi ha unes quantes persones que s’hi dediquen

– Es planteja la necessitat d’adequar un espai al blog pels enllaços. Es troba convenient separar els enllaços: els que plantegi la gent que no és d’autoorganització aniran a un espai específic 8entre altres propostes que ens facin arribar des de fora); i els que es plantegin com autoorganització aniran a la secció ‘informació’

– Es recorda que la llista de mails d’autoorganització està apunt d’entrar en funcionament. Avui a la comissió de continguts s’han recollit nous mails per tema convocatòries (la llista la té P)

 

3. Textos eix temàtica. En breu es penjaran els textos al blog. Es torna a llegir el text d’habitatge per revalidar els canvis que s’han fet a petició de l’assemblea d’autoorganització de dijous passat.

 

4. Mapa de recursos. Hi ha un grup de gent que està treballant el mapa de recursos des de dilluns passat:

– S’han dividit els ítems en dos grans grups: segons assemblees de barri/pobles (quins recursos tenim a cada zona) i segons temàtica (quins recursos tenim per cada lluita específica: habitatge, migració…).

– Es farà un text explicatiu dels perquès d’un mapa de recursos (coordinar les lluites, fer xarxa…) especialment per a difondre la iniciativa a partir de la comissió d’Extensió i Coordinadora de Barris

– Diferents persones d’autoorganització ens hem repartit els diferents barris de bcn, segons la nostra proximitat, per fer arribar en persona la iniciativa, i començar a fer la llista de recursos

– es torna a aclarir que ens referim a recursos materials/infraestructures, centres socials/col.lectius, lluites existents,  coneixements…

– Propera reunió de mapa de recursos demà dijous a les 17h a les escales de sempre

 

5.  Debat assemblearisme.

En P presenta un text a títol individual per proposar un debat col·lectiu com a autoorganització en relació als ‘Límits i potencialitats del mètode assembleari’: partint de les experiències diverses que hem viscut a la plaça (comissions, subcomissions, assemblees generals, col·lectius, espontaneïtat, autoorganització, dirigismes, automatismes, improvisació, centralització…) podria ser interessant compartir plegades com veiem el pati (relació assemblea general amb els barris? limitacions d’una assemblea de 5000 persones? què podem decidir comunament amb la resta de col.lectivitats? limitacions i inviabilitats del consens? com generar espais on totes ens sentim còmodes? ens quins espais prendre decisions perquè totes decidim?) i tot el que se’ns acudeixi, per reflexionar col·lectivament sobre el tema de manera informal però autoresponsable.

– Com serà un debat informal (és a dir, cap de nosaltres prepararà preguntes, ni dinàmiques, ni moderarà…) però autoresponsable (molaria que cadascuna reflexionem prèviament vers les preguntes que planteja el text de’n P, aportem noves preguntes, punts de vista, enredos…) haurem de posar de la nostra part per irradiar tota la nostra capacitat autoorganitzativa. DIUMENGE 12/6 A LES 12h A LA RIMAIA (porteu dinar) Ronda sant pau 12.

– Hi ha dues persones que s’encarregaran de penjar el text de’n P al blog. Si alguna té textos relacionats que vulgui aportar per al debat de diumenge, doncs que ens envii al mail d’autoorganització per penjar al blog.

– Donat que el text ‘Proposta de coordinació elaborada per la subcomissió d’autoorganització’ té molt a veure amb el debat proposat per diumenge: (1) molaria refrescar-lo i tenir-lo present de cares al debat de diumenge (es podria penjar al blog en la mateixa entrada del debat); (2) recordem que aquest text estava obert a modificacions/rectificacions/ampliacions fins al dia 7/06 (que ja ha passat) i que es volia presentar a l’assemblea general. Però ja que el debat de diumenge ens pot aportar noves perspectives, reflexions… vers el tema, s’ampliarà el marge per fer aportacions fins després de diumenge 12/6 (diumenge decidirem el dia límit)

 

6. Debat no violència exclusiva

– S’informa de com va anar la xerrada-debat de diumenge 5/06 a les 16h “TRENQUEM EL TABÚ: UNA CRÍTICA A LA NO VIOLÈNCIA EXCLUSIVA”. Es recorda que finalment es va assumir de forma individual per 3 persones, donat que es va valorar que era complicat assumir-lo com autoorganització, principalment, pel fet de no haver tingut una reflexió prèvia col·lectiva. A vegades les presses, les assemblees que es solapen, i la immediatesa a la que ens aboca la plaça no ens permeten prendre les decisions en base a una reflexió col.lectiva. Vam valorar que millor no incentivar nosaltres mateixes aquests ritmes, i assumir-ho a títol individual. Al final el debat no es va basar en el llibre del P, sinó que vam intentar redefinir el debat per a que fos el més concret possible en relació a ‘la plaça’.

– Les persones que van organitzar l’activitat consideren que van complir els objectius:  obrir un debat a la plaça que havia estat negat des del principi, i reflexionar sobre el tema de manera oberta, intentant argumentar de manera no moralista i crítica, i en base a les experiències concretes que ens havien incomodat a la plaça. Després de 3 hores de debat, més o menys totes les assistents vam coincidir en que l’autodefensa de les oprimides és legítima. Van assistir entre 100-150 persones segons el moment. Es va recollir un pot amb el que vam autogestionar les fotocòpies dels textos (30 còpies de 4 capítols del llibre del P, i 100 còpies dels textos que s’havien penjat al blog). Com autocrítica, comentar que per la falta de temps i personal, no vam tenir temps de fer difusió a les diferents comissions i subcomissions de la plaça, i potser no van venir els pacifistes més intransigents, la qual cosa hagués estat interessant…

– El tema d’autoorganitzar un debat sobre la diversitat d’estratègies de lluita/autodefensa segueix en peu, però per fer-ho col·lectivament molaria que com autoorganització reflexionéssim sobre el tema plegades, amb més temps, i amb la possibilitat de dedicar-li un dia. El blog té una entrada oberta on es poden enviar els textos que ens vagin semblant interessants per enriquir el debat.

 

7. Continuïtat.

De les que som a l’assemblea d’avui cap està anant a Continuïtat. Si algú d’autoorganització està anant amb regularitat que es manifesti. Les últimes persones que van anar recorden que per posar-se més o menys al dia sobre el tema, es pot consultar: l’acta d’autoorganització del 6/6 i l’acta de l’assemblea general del 5/6.

 

8. Comissió de continguts d’avui

– Mentre estem d’assemblea d’autoorganització se’ns està solapant amb continguts, però decidim acabar més o menys autoorganització, i després anar cap allà.

– No ens dona temps de donar moltes voltes, però ens centrem en el text ‘Medidas urgentes para la acción’ (proposat per la subcomissió de ‘Teoria i discurs’) donat que veiem que tenen el format de ‘demandes a’. Com autoorganització es decideix dir a continguts que, trobem que no s’està respectant l’acord de fa dues plenàries de continguts. Es va decidir que, ja que semblava que la penya no podia renunciar a uns mínims homogeneïtzadors, que almenys: s’intentessin fer a mode de línies de treball, que es plantegessin a mode de negació (en forma de ‘no volem’), que no fessin ‘demandes a’, que no plantegessin ‘solucions úniques’. Ens semblava que definir malestars o problemes més o menys comuns era més o menys possible, però que la manera d’afrontar dits problemes seria indiscutiblement diversa, és a dir que hi havia diferents ‘solucions’.

– Per qui vulgui saber més, enviaré un altre text “EXTRA” (que no forma part de l’acta) que és el meu rotllo personal de la plenària de continguts d’avui. Com la plenària m’ha semblat molt confusa, he escrit les meves interpretacions de l’assemblea, ara que ho tinc fresc i també per ordenar-me les idees. Aquest text en concret no se si a totes us molaria penjar-lo al blog d’autoorganització. Com a alternativa, i si es considera útil, potser es podria enviar per la llista interna de mails.

 

Acta 06.06.11

Publicado: junio 7, 2011 en ACTAS

ORDEN DEL DÍA:

 1.    MAPA DE RECURSOS
 2.    CONTINUIDAD
 3.    MEDIDAS URGENTES
 4.    BLOG
 5.    VAGA GENERAL
 6.    GRUPO TEMATICA: TEXTOS VIVIENDA E INMIGRACIÓN

1. GRUP COM: MAPA DE RECURSOS (MdR):

· Estan coordinados con Subc. De Extensión; en el blog de estos se iran colgando los contactos de barrios y pueblos.

· Han hablado con las diferentes Comisiones y Subcom a cerca del MdR

· Estan elaborando una cuadrícula que recoja las diferentes informaciones de interés de los grupos, colectivos, barrios, pueblos… (nombre, descripción, horario, contacto, mail, recursos que disponen…etc)

DEMANDAS:

–       EXTENSIÓN para facilitar la comprensión de lo qué es y se puede introducir en MdR , pide al grupo una breve cabecera de descripción;

–       COM que son 6 personas piden voluntarios a la Subcom. para que les ayuden a ir a los barrios y hacer el contacto (cada uno irá a 3); s’ofereixen Pau, Sara i Andreu.

PROPOSTA:

–       P. informa que demà es farà la coordinadora de barris a CASC ANTIC;

–       M.: Fer un formulari d’entrada de dades per a agilitzar la recollida del MdR;

–       D.: consensuar els diferents ítems d’informació/columnas graella, per tal de desenvolupar una eina de recollida de dades pel MdR;

2. CONTINUIDAD

Como grupo reconocemos que estamos un poco desinformados al respecto; Juntando la información que nos aportan P. T., P. y J. hablamos del tema.

–       Se recogen diferentes críticas/observaciones con respecto a cómo se ha llevado a cabo el tema de la continuidad;

–       Algunas comisiones e intercomissiones se quejan de no conocer el proceso que se estaba gestando por el grupode continuidad (desconocimiento de las reuniones);

–       Se critica que sólo se lleva a la AG ( assamblea general) propuestas de irse y no de quedarse; ese punto lo clarifica Juan puesto que la semana pasado intervino en la evolución de la “comisión/grupo de continuidad” y esclarece que la posibilidad QUEDARSE se deshecha des del comienzo debido al desgaste de algunas comisiones y valorando todas las problemáticas adyacentes a la nocturnidad en la plaza; así pués se elaboran tres líneas de trabajo con respecto a la continuidad.

 •          Se decide en AG por 320 a favor y 270 en contra, la transformación de la plaza y dejar de acampar;
 •          se informa que en la AG del Domingo hubo un boicot por parte de los que se quieren quedar y no han hecho ninguna propuesta del porqué ni el como hacerlo;
 •          se decide en AG que el lunes se hará una jornada de reflexión al respecto de la continuidad en la plaza.
 •          Laa 3 propuestas de continuidad en la plaza, lanzadas en la AG, pueden ser complementarias e irse desarrollando a lo largo de la semana:

–       COMO TRANSFORMAR LA PLAZA

–       NUEVO CALENADARI DE LAS ASAMBLEAS PARA ESTABLECER LA CONTINUIDAD DEL MOVIMIENTO

–       BUSCAR UN ESPACIO ALTERNATIVO A PL CATALUNYA

(DEBAT I DISPERSIÓ)

*PROPOSTA:

OBRIR EL DEBAT SOBRE L’ASSAMBLEARISME (P.)

–       els consensso reals són posibles?

–       Crítica: fem quelcom funcional? No tenim un punt de vista objectiu pq ens falta info

–       A debatre-ho un dia

S’obre un debat intern sobre la metodologia i el nostre propi funcionament com a subcomissió, del qual es recullen diferents metodologies que hem anat proposant però que no les utlitzem, així que reforcem la idea d’aplicar-nos les postres pròpies propostes; parlem de potenciar i establir diferents coses:

 •          Ús del blog com a eina de treball de la Subcom;
 •          Reflexionar sobre el propi funcionament intern;
 •          Fer i establir les ordres del dia de la següent reunió per tal que tothom sàpiga de què es parlarà aquell dia;
 •          Que a les nostres reunions es moderi la crítica al funcionament general de l’acampada, AG; entenent que no hem de perdre el temps amb les mateixes queixes de sempre:

–       ES PROPOSA: fer un punt a l’ordre del dia que sigui a tall INFORMATIU, de la dinàmica General de l’acampada, moviment i Comissions, per ubicar-nos, però sense debat (punts clars que aportins informacions concretes per posar-se al dia)

* es parla sobre el text esborrany principis per a un començament inacabat…

(no puc seguir molt bé les diferents converses que es donen però anoto alguns comentaris):

–       text incipient, que té la crítica implícita;

–       falta aprofundir, és un esborrany obert a ampliacións, modificacions i creixement a partir de la recollida de més aportacions i de l’experiència del que està passant aquí (no tenim precedents tant multitudinaris en què basar la Nostra experiència…); pendent anar rectificant modificant

–       un pèl categòric

–       queixa: no és d’uns quants, sinó que algú vol aclarar que és fruit del treball del COM, dividit en subgrups, fent una posada en comú i pujat a la Subcomiss d’Autoorg per a ser aprovat

(paréntesis para hablar de la motivación del grupo en general)

–       autocrítica del funcionamiento interno, vulve a salir a flote el tema

–       sensación de confusión, desinformació de estar perdidos

4. BLOG

Es planteja que més persones tinguin accés

ORDRE DEL DIA PROPERA REUNIÓ D’AUTOORG, AUTOG I DEMOCRÀCIA DIRECTA DIMECRES 8/6/11, 18H.

 •          RESITUEM-NOS;

–       paper d’autoorg dins de la Plaça

–       paper d’autoorg dins del moviment

–       paper de cadascú de nosaltres a la subcomissió

 • JORNADES D’AUTOORGANITZACIÓ
 •  TENDERETE D’AUTOORGANITZACIÓ
 •  BLOG

Hola! Es el resum de la darrera trobada del dia 30 del grup de treball del Com. Falta els apunts d’un dels grups de discussió, però si et sembla podem penjar això ja perquè la gent ho llegeixi que ahir havia gent que ho demanava i aviam si aquest vespre podem enviar la resta i afegir-ho.

Una abraçada!

30/5 GRUP DE TREBALL COM HO FEM DE LA SUBCOMISSIÓ D’AUTOORGANITZACIÓ I DEMOCRÀCIA DIRECTA

Degut al gran nombre de participants que érem, es van consensuar la divisió en  cinc grups de discussió i diferents temes de debat que tots els grups treballarien per després ser posats en comú. Es va considerar l’adiencia d’aquesta proposta ja que es considera que en grups més petits el debat pot ser més risc i facilita la participació de tothom.

El temes a debatre van ser:

 • • Com estenem això
 • • Els límits de l’autoorganització
 • • Com ens empoderem per ser conscients de que ja ens estem autoorganitzant
 • • El paper de l’assemblea general
 • • Mecanismes de descentralització del poder

Grup de discussió 2

Es considera que per tal de mantenir l’horitzontalitat i així l’autonomia de les assemblees de base, l’assemblea general ha de ser un espai de caire informatiu. Sent només decisòria en qüestions que afectin a tothom com mobilitzacions, vaga general, etc.

S’observa que en diferents espais s’està centralitzant poder, per tan es fa necessari elaborar mecanismes per evitar aquestes dinàmiques. Es proposa que certes funcions siguin rotatives.

Es proposa que seria necessari organitzar els temps i els horaris de les reunions, de forma que no es sol·lapin i que aquests temps s’emmotllin als ritmes de baix, a les comissions i subcomissions. Ja que sinó les assemblees de base van a remolc de les més grans (plenàries, espais de coordinació,etc), fet que va en detriment de la seva autonomia i el treball que estan realitzant.

Les assemblees com intercomissions han de ser espais de coordinació no de decisió. Ha de ser un espai on exposar  els temes, que aquests vagin a les comissions per que siguin treballats i tornats a intercomissions per a ser posats en comú. Per tant la presa de decisions no ha de ser immediata.

Es  valora que les persones que formen la comissió de Comunicació han de ser rotatives per evitar que tota la informació i material de contingut que es genera a la plaça passi sempre per les mateixes mans, ja que aquesta responsabilitat es pot convertir en un poder fort. Aquesta comissió ha de ser únicament de suport tècnic, no pot ser un filtre del contingut que es genera a les comissions corresponents, com tampoc pot generar ella mateixa contingut.

Per altra banda, també es diu que aquesta comissió de Comunicació no hauria de enfocar-se només en la comunicació amb l’exterior sinó que també s’hauria d’encarregar de com millorar i treballar la comunicació interna, entre les diferents comissions.  Considerem important definir canals de comunicació directa entre les comissions i subcomissions. Es proposa que les actes de les diferents reunions es distribueixin directament a la resta comissions.

Es considera important fer una recerca sobre les diferents formes o experiències assembleàries per treballar l’autoformació.

S’ha parlat sobre l’organigrama presentat a continguts i es considera que tendeix al centralisme i la unidireccionalitat, ja que les vies de comunicació de les diferents àrees de treball van totes orientades a l’assemblea general. S’hauria de crear vies de connexió entre les diferents àrees i que cada cop s’orientes més capa  un diagrama circular.

Grupo de discussió 5 

En cuanto a los mecanismos de descentralización del poder, esto se ha de conseguir mediante la horizontalidad y la práctica de las asambleas de base.

Se ha hecho valoración del funcionamiento de la organización de la acampada, en cuanto a temas de decisiones y como se han llevado a cabo, encontrando fallos en ambos casos.

La toma de decisiones, que en principio, todas, se habían de tomar en Asamblea General no está siendo así, pues si las propuestas habían de ser de las comisiones, previo haberlo hablado en las sub-comisiones, ha habido filtros en intercomissiones, facilitación, dinamización de la Asamblea, por lo que al final las propuestas de las comisiones se han visto alteradas a la hora de pasarlas a la Asamblea General, y por otra parte porque se han pasado propuestas que no han surgido de las comisiones.

Partiendo de esta experiencia se plantea que no haya ningún tipo de filtro y se respete la autonomía de las comisiones. Y que los miembros de las comisiones y portavoces sean rotativos para que no haya concentración de información y poder.

Las propuestas surgidas, previo debate y consenso, de las sub-comisiones y comisiones, sean las que se pongan en práctica, siempre que no vayan más allá de su ámbito.

Si es algo muy controvertido o que no haya consenso claro, no se tirará adelante, se volverá a debatir o se podría en última instancia, pasar a la Asamblea General, asumiendo la dificultad que esto conlleva, pues el debate necesario es casi imposible de hacer con una multitud de personas, y es por lo que la Asamblea General la vemos mejor como de información de las diferentes propuestas de las comisiones y en todo caso para toma de decisiones, en cuanto a movilizaciones puntuales, u otras que no necesitan de un debate muy específico en comisiones, pues las intervenciones en la Asamblea General habían de ser las suficientes para que todas las opiniones puedan ser oídas y debatidas.

En cuanto a los límites de decisión final, y de cara a la extensión de la auto-organización, sería la Asamblea, aplicando el principio de la libertad, la democracia directa y autogestión.

Se había de circunscribir, territorialmente, a los afectados por la cuestión que se debate, así si hay una actividad, acción o movilización en un barrio, centro de trabajo, conflicto, han de ser los afectados quienes decidan sobre el mismo.

Las decisiones de la Asamblea se tomarán después de haber intentado, mediante debate, llegar al máximo de consenso. Si el consenso no es posible, o, no se tomará decisión, o si es imprescindible tomar una decisión esta será por amplia mayoría, no siendo vinculante a cualquiera que no la asuma, pudiendo estos, libremente, llevar a la práctica sus planteamientos siempre que los mismos no resulten perjudiciales para el resto del colectivo.

Si las decisiones de las asambleas se han de trasladar a un ámbito territorial más amplio  se elegirán portavoces que trasladaran los acuerdos a que se ha llegado para, a ser posible refundirlos con los demás acuerdos, no teniendo potestad los portavoces para cambiar los acuerdos de su asamblea ( serán portavoces y no representantes con poder de decisión)

Para poder participar en los debates con el máximo conocimiento de lo que se va a tratar, vemos muy importante que las actas de las asambleas sean claras y extensas en cuanto a las propuestas, a las intervenciones y a las conclusiones que se llega, dándoles el máximo de difusión, para que todas podamos tener la máxima información sobre lo que se debate.

También se plantea la posibilidad de veto de las decisiones tomadas, si bien no se ve clara la forma ni el momento de hacerlo.

Els grups de discussió 1-3-4 no van facilitar el resum dels aspectes debatuts i del procés de debat que van realitzar, per tant a partir de la posada en comú que vam fer després amb la resta de grups s’han recollit aquests aspectes que van exposar. 

Grup de discussió 1

És necessari que hi hagi més concreció del moviment.

Es plantegen preguntes com:

 • • Les assemblees de barri tindran plena autonomia?
 • • Han d’haver mediadors o representants?

Consideren que no estem acostumats aquest tipus de democràcia i per tant hem d’aprendre.

Grup de discussió 3

Es molt important mantenir el màxim d’horitzontalitat possible.  No tenen massa clar l’organigrama, però considerem que l’assemblea general tal i com està funcionant no és representativa.

El debat s’ha de produir a les petites assemblees.

Plantegen que el canvi econòmic, polític i cultural van de la mà…

Grup de discussió 4

L’exposat coincidia amb el que havien esmentat el grup 2 i 5 sobre el caràcter informatiu que ha de tenir l’assemblea general i només sent decisòria en aspectes generals que afectin a totes.

De cara a la continuïtat les decisions han de recaure en les assemblees de barri i els grups temàtics de discussió.  I la Pl. Catalunya s’ha de mantenir com Àgora dels plantejaments i treball que es realitzen als barris i els diferents sectors.

Es comenta que ha d’haver un llenguatge representatiu i s’ha de vigilar que en certes ocasions s’ha observat un llenguatge paternalista en els discursos.

També es valora que s’ha de vigilar en no caure en la burocràcia assambleària.

actas – 31.05.

Publicado: junio 4, 2011 en ACTAS

Subcomisión de autoorganización.

 

Acta asamblea 31/5/2011

 

Puntos:

 

1-      propuesta de gira estatal a Madrid.

2-      Información/puesta en común de los grupos de trabajo

3-      Continuidad

 

Antes de empezar los puntos, se propone llevar a plenaria de contenidos, la exigencia de retirar la declaración de mínimos del web de la acampada de Bcn. No queremos demandas sino autoexigencias.

 

Se aprueba llevar el texto propuesta de invitación a la acción, a la plenaria de contenidos.

 

1- Como subcomisión de autoorganización por mayoria definimos unos puntos a tener en cuenta para efectuar la gira a Madrid. Los compañeros presentant la propuesta de llevar el modelo asambleario e información del funcionamiento de la acampada de Barcelona a los distintos pueblos que de camino a Madrid encuentren; nosotras definimos que:

– Creemos que no tenemos que hacer demandas a nadie.

– En los pueblos existe una multiplicidad de maneras de autogestión y autoorganización dependiendo de su contexto. Ellas deciden su manera de organización

– No queremos imponer estructures de funcionamiento.

– Promover empoderamiento.

 

2- grupos de trabajo informan del trabajo que están desenvolupando:

Grupo de temáticas: se presentan dos propuestas de texto sobre habitaje e inmigración, con el objetivo de visualizar los diversos problemas que engloban estos dos temas, como hacerles frente a nivel colectivo y recursos existentes de lucha dónde vincularse. Se presenta la propuesta de un texto para difundir y crear debate sobre el pacifismo acrítico de la acampada y recopilar información sobre violencia, autodefensa, pacifismo, etc.

Grupo de calendario: presentan una propuesta de organización semanal de asambleas, para estructurar el funcionamiento de las asambleas de comisiones, subcomisiones y generales.

Grupo de metodologia i acción: plantean coordinación entre comisiones, copilar propuestas para facilitar consensos. Abrir proceso de funcionamiento y debate al respeto.

Se crea un grupo, para recopilar entre subcomisiones y comisiones, críticas y apuntes de situaciones en que comisiones hayan desenvolupado un rol de verticalidad para visualizarlo y eliminarlo.

 

 

Temas tratados:

 

1.      Mínimos

2.      Trabajos realizados por cada grupo de la comisión: Temáticas, Procedimientos y Calendario

3.      Continuidad

4.      Autodefensa

 

 

1.- Mínimos

 

Se explicó que desde autoorganización se consideraba que el establecimiento de mínimos no había seguido el procedimiento adecuado y se había escrito un comunicado apelando a la autoresponsabilidad y no a la demanda/exigencia de cambios a la clase política.

Frase: “Desconfiamos de que aquellos que han contribuido a la consolidación de privilegios y opresiones estén dispuestos a desmontar-los”.

Se volvió a abrir el debate sobre el comunicado de autoorganización, sobre si mínimos sí o no, etc. Se decidió aparcar el tema de “mínimos” para el dia 01/06/2011 porque iba a ser debatido en la sesión plenaria de contenidos.

Se señala que podría cambiarse la terminología de “mínimos” por el de “líneas de trabajo o estratégicas”.

 

2.- Trabajos realizados por los grupos de la comisión de autoorganización

 

a)      grupo de calendario

 

Como propuesta principal, se plantea proponer a la asamblea un ejemplo de organizaciónde de las reuniones de los diferentes grupos de trabajo (comisiones, intercomisiones, asamblea) para:

–          garantizar los espacios de cada uno de ellos

–          garantizar el tiempo suficiente para que se puedan elaborar, reflexionar y proponer ideas.

–          garantizar la preservación del movimiento: evitar el desgaste de los grupos de trabajo por agotamiento./ equilibrio con la vida personal+familiar.

 

b)      grupo de procedimientos (se requiere mayor detalle!)

 

Se han estudiado vías de deslocalización del movimiento, dar fuerza a los barrios y garantizar que no se centraliza el poder en ningún grupo de trabajo.

Ejemplo. Comisiones rotatorias, comisión comunicación.

Se plantean mecanismos para contemplar aquellas opciones minoritarias (menos votadas en la asamblea) y que les proporcionen herramientas para seguir trabajando en sus opciones.

 

c)      grupo de temáticas (se requiere mayor detalle!)

 

Se han estudiado como temáticas aquellas que se pretende trabajar para dar esquemas de respuesta o actuación.

Ejemplo: despidos, deshaucios, etc.

 

3.- Continuidad

 

Se planteó una propuesta de continuidad del movimiento a corto, medio y largo plazo:

Corto plazo:

Mantener un centro neurálgico a modo plaza cataluña (físico o no) para:

–          Preservar el simbolismo del movimiento.

–          Mantener un punto de encuentro transversal y de participación directa para todo aquél que quiera acercarse al movimiento y a las actividades que se están llevando a cabo.

–          Establecer un punto de coordinación de los diferentes grupos de trabajo (subcomisiones, comisiones, intercomisiones, asamblea).

Se propone ocupar/pedir un espacio como movimiento. Can Batlló por ej? (debate)

 

Medio y Largo plazo:

Trabajar por la deslocalización del movimiento: dar fuerza a los barrios como puntos de recogida del trabajo que a posteriori se llevaría a la asamblea general. Fomentar las comisiones de barrios.

Los ritmos de convocatoria de asambleas en barrios deberían ir coordinados con las asambleas generales en plaza cataluña.

Se comenta que existen temáticas que no pueden ser tratadas a nivel de barrio puesto que son demasiado específicas y de ámbito más global.

Ejemplo: investigación y tecnología.

Se señala el hecho de que existen algunos barrios que sí podrían recoger la deslocalización del movimiento pero otros se verían desbordados. (debate, opiniones diversas).

Se señala que cada barrio tiene unas características y unas temáticas de trabajo propias. Debe estudiarse como puede coordinarse el movimiento a nivel general con el ámbito local de barrio. Estudio de posibles feedbacks.

Establecer en plaza cataluña un punto de información en el que se recoja información sobre las actividades y líneas de trabajo que sigue cada grupo de trabajo (comisión), así como sedifunda dicha información a quien la requiera.

 

Largo plazo:

Estudiar el reforzamiento de la deslocalización del movimiento y cómo trasladar el esquema de autoorganización y principios del movimiento a todo el mundo.

 

 

4.- Autodefensa

 

Este tema no dio tiempo a ser tratado.